şevket:

Şevket nedir? Şevketli ne demektir? Kısaca anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Büyüklük, ululuk, yücelik, heybet.
    İşte bu şevket, azamet ve adalet devirlerinin beslediği deha, Osmanlı coğrafyasını, hele İstanbul'u, Türklüğün lehine adım adım, karış karış zaptedip kilitlemiştir... (S. Ayverdi)
  2. İktidardan doğan görkem.

  • Şevketli: "Büyüklük, güç sahibi" anlamında padişahlara verilen bir unvan.
    "— Emir şevketli hünkarımındır." (İlgili cümle: Z. Danışman)