Şevket nedir? Şevketli ne demektir? Kısaca anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Büyüklük, ululuk, yücelik, heybet: İşte bu şevket, azamet ve adalet devirlerinin beslediği deha, Osmanlı coğrafyasını, hele İstanbul'u, Türklüğün lehine adım adım, karış karış zaptedip kilitlemiştir... (İlgili cümle: S. Ayverdi)
  2. İktidardan doğan görkem.

  • Şevketli: "Büyüklük, güç sahibi" anlamında padişahlara verilen bir unvan: "— Emir şevketli hünkarımındır." (Z. Danışman)
( 0 soru/yorum )