Şedde nedir? Şeddeli eşek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Arapça şedde kelimesi üzerindeki şedde işaretinin gösterimi
Arapça "şedde" kelimesi
üzerinde "d" harfini
iki kez okutan şedde işareti
Şedde (Arapça: شَدّة), Arap alfabesinde bir ünsüz harfin bir kez yazıldığı halde iki kez yazılıymış gibi iki defa okunması gerektiğini gösteren işaret ( ). Üzerinde şedde işareti bulunan harfe "müşedded" denir. Müşedded harf iki heceye dönüşür. Birinci hecede sakin ve önceki harekeli harfin yardımıyla okunur; ikinci hecede ise kendi taşıdığı harekeyle okunur. (S. Muhammed H. Belaği)


  • Şedde belirmesi: (dil bilim) Arapça kimi sözcüklerin sonlarında bulunan ünsüzün, ünlüyle başlayan bir ek ya da bir sözcükle birleşirken ikizleşmesi: His → hissetmek, red → reddetmek.
  • Şeddeli eşek: (deyiminin anlamı) Çok kaba, yeteneksiz ve aşırı inatçı kimse (iki kat eşek): Ne yaparsın İsmail? Karşındaki adam eşek değil, şeddeli eşek olunca, iş başa düşüyor (ortaoyunundan). Ne ayılar var şu dünyada! Yol bilmezler, yordam bilmezler, doğru dürüst telefon etmesini bilmezler! Adam mı bunlar yani? Eşşek. Hem de şeddeli eşek. (İlgili cümle kaynağı: N. Cumalı)
( 0 soru/yorum )