şedde:

Şedde nedir? Şeddeli eşek ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Şedde Arap alfabesinde bir ünsüzün iki yazılıymış gibi okunması gerektiğini gösteren işaret.


  • Şedde belirmesi: (dil bilim) Arapça kimi sözcüklerin sonlarında bulunan ünsüzün, ünlüyle başlayan bir ek ya da bir sözcükle birleşirken ikizleşmesi. His → hissetmek, red → reddetmek.
  • Şeddeli eşek: (deyiminin anlamı) Çok kaba ve yeteneksiz.