Anayasa nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerinde ay ve yıldız olan kırmızı renkli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Kitabı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
  1. Bir devletin yapısını ve biçimini belirten, yasama, yürütme ve yargılama organlarının kuruluş ve işleyişini gösteren, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini bildiren ve devlete karşı güvence altına alan ve ülkede bulunan tüm yasaların dayanağı olan temel yasa, kanunuesasi.
  2. (mecazi) Temel, esas: Her çağda ve her yerde aynı kalan evrensel doğrular, yani işin anayasası nedir? Yaratılışın anayasası sevgiyle yaratılmış olan özümüzdür. (İlgili cümle kaynağı: M. Ü. Menteş)
( 0 soru/yorum )