Buluş Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Varlığı bilinmeyen bir şey yaratma ya da böylece yaratılan şey. İcat eş anlamı.
  2. Herkesin kolay kolay düşünemeyeceği bir şey: Çıkan sorunlara ilişkin buluşlarıyla hemen göze girdi.
  3. (edebiyat) Sözlü ya da yazılı anlatımda, konuyla ilgili, o güne değin söylenmemiş duygu, düşünce, imge, simge ve örnekler bulma: Yazarın güzel buluşları var.
( 0 soru/yorum )