buluş:

Buluş Nedir Ne Demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Varlığı bilinmeyen bir şey yaratma ya da böylece yaratılan şey. İcat eş anlamı.
  2. Herkesin kolay kolay düşünemeyeceği bir şey. Çıkan sorunlara ilişkin buluşlarıyla hemen göze girdi.
  3. (edebiyat) Sözlü ya da yazılı anlatımda, konuyla ilgili, o güne değin söylenmemiş duygu, düşünce, imge, simge ve örnekler bulma. Yazarın güzel buluşları var.