Teknoloji Nedir Ne Demektir? Anlamı

Yayınlanma: 30.10.10 Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Teknolojiyi anlatan dijital sanal bir ortamdaki dijital insan yüzü
Teknoloji
  1. Çeşitli teknikleri inceleyen ve yeni teknikler araştıran bilim.
  2. Güç ve bilgiyi denetleme, toplama, biriktirme, işleme, iletme vb. amaçlar için oluşturulan makinelerin, sistemlerin ve araçların tümü: Buda insanların kendi yarattıkları teknolojiye egemen olmamalarından geliyor. (H. Topuz)


İlgili birleşik kelimeler ve anlamları


  • Teknoloji transferi: (iktisat) Sermaye ihracıyla birlikte teknik yeniliklerin de ihraç edildiği ve az gelişmiş ülkeler göçtüğü savı.
  • Teknolojik eğitim: Kuramsal yönden gelişme yerine ilkelerin uygulanışına önem veren eğitim.
  • Teknolojik işsizlik: (iktisat) Teknik gelişmenin ve dolayısıyla makinelerin insan gücünün büyük bölümünü tasarruf etmesinden doğan işsizlik.
( 0 soru/yorum )