Düşünce nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları


Beyin Düşünce Gücü
Düşünce Gücü
Mütalaa, fikir, mülahaza eş anlamları.

  1. Düşünmek eylemi.
  2. Düşünme sonucu varılan görüş, sonuç yada çare.
  3. Kaygı, tasa.

İlgili kelimeler ve anlamları

  • Düşünce (düşün) oyunu: (tiyatro) Belirli bir düşünceyi savunmak amacıyla yazılan, biçim ve içeriği bu düşünceye bağlı olarak oluşturulan oyun türü.
  • Düşünce özgürlüğü: (hukuk) Bireyin her tür düşünce kanısını, açık olarak üretme, tartışma ve yayma hakkı yada olanağı; bu hak yada olanağın hiçbir yasal sorumluluk ve baskı olmadan kullanılabilmesi durumu.
  • Düşünce sesi: → İçinden konuşma.
  • Düşünce yazısı: (edebiyat) Makale, fıkra, deneme vb. yazı türlerine verilen genel ad, fikir yazısı.

İlgili deyimler ve anlamları

İçinde "düşünce" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.
  • (Birini) Düşünce almak (Bir düşüncedir almak): (deyiminin anlamı) Tasalanmak, uzun uzun düşünemeye, bir çözüm yolu aramaya başlamak.
  • Düşünceye (düşüncelere) dalmak: Dalgın dalgın düşünmek.
  • Düşünüp taşınmak: Bir konuda çok yönlü, enine boyuna düşünmek.
( 1 yorum )

1 yorum:


Arda Atila
teşekürler
16.3.17

Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.