düşünce:

Düşünce nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 1
Beyin ve düşünce gücü
Düşünce gücü
Mütalaa, fikir, mülahaza eş anlamları.

  1. Düşünmek eylemi.
  2. Düşünme sonucu varılan görüş, sonuç ya da çare.
  3. Kaygı, tasa.


İlgili kelimeler ve anlamları


  • Düşünce (düşün) oyunu: (tiyatro) Belirli bir düşünceyi savunmak amacıyla yazılan, biçim ve içeriği bu düşünceye bağlı olarak oluşturulan oyun türü.
  • Düşünce özgürlüğü: (hukuk) Bireyin her tür düşünce kanısını, açık olarak üretme, tartışma ve yayma hakkı ya da olanağı; bu hak ya da olanağın hiçbir yasal sorumluluk ve baskı olmadan kullanılabilmesi durumu.
  • Düşünce sesi: → İçinden konuşma.
  • Düşünce yazısı: (edebiyat) Makale, fıkra, deneme vb. yazı türlerine verilen genel ad, fikir yazısı.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "düşünce" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • (Birini) Düşünce almak (Bir düşüncedir almak): (deyiminin anlamı) Tasalanmak, uzun uzun düşünemeye, bir çözüm yolu aramaya başlamak.
  • Düşünceye (düşüncelere) dalmak: Dalgın dalgın düşünmek.
  • Düşünüp taşınmak: Bir konuda çok yönlü, enine boyuna düşünmek.
( 1 soru/yorum )

1 soru/yorum:


Anonim:
teşekürler
16.3.17