Düşünce nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
Beyin ve düşünce gücü
Düşünce gücü
 1. Düşünme sonucu varılan görüş ya da sonuç: İnsan, varlığını ancak düşüncesi sayesinde anlar, bilir... "Düşünüyorum öyleyse varım." (Descartes)
 2. Dış evrenin (dış dünyanın) insan zihnine yansıması, insan zihnince kavranması: Evrendeki varlıklar ve olgular arasındaki ilişkilerden sonuç çıkarma işine düşünme; bu düşünmeden çıkarılan sonuca da düşünce denir. (O. Göker)
 3. Niyet, tasarı: Düşünürsünüz ve düşüncenizi hayata geçirerek kişiliğinizi oluşturursunuz. (S. J. Khanna)
 4. (mecazi) Kaygı, tasa. Üçü de derin bir düşünce içindeydi. (N. Gökmen)
 5. (felsefe) İlke, yönetici sav.


İlgili birleşik kelimeler ve anlamları


 • Düşünce (düşün) oyunu: (tiyatro) Belirli bir düşünceyi savunmak amacıyla yazılan, biçim ve içeriği bu düşünceye bağlı olarak oluşturulan oyun türü.
 • Düşünce özgürlüğü: (hukuk) Bireyin her tür düşünce kanısını, açık olarak üretme, tartışma ve yayma hakkı ya da olanağı; bu hak ya da olanağın hiçbir yasal sorumluluk ve baskı olmadan kullanılabilmesi durumu.
 • Düşünce sesi: → İçinden konuşma.
 • Düşünce yazısı: (edebiyat) Makale, fıkra, deneme vb. yazı türlerine verilen genel ad, fikir yazısı.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "düşünce" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • (Birini) Düşünce almak (Bir düşüncedir almak): (deyiminin anlamı) Tasalanmak, uzun uzun düşünemeye, bir çözüm yolu aramaya başlamak.
 • Düşünceye (düşüncelere) dalmak: Dalgın dalgın düşünmek.
 • Düşünüp taşınmak: Bir konuda çok yönlü, enine boyuna düşünmek.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
teşekürler
16/3/17 22:33