Naz nedir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları ne demektir?

Naz yapmak Naz isteksiz gibi görünme, yapmacıklı, çekingen davranış. Çok naz aşık usandırır. (Atasözü) İlgili deyimler ve anlamla...

Resital nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Resital (Sanatçı: Shaina Sanders) Tek bir sanatçının tek bir çalgı eşliğinde verdiği konser. Liszt kısa bir süre önce Paris'te v...

Salkım nedir ne demektir? Anlamı

Kara ve yeşil üzüm salkımı Üzüm gibi, birçoğu tek bir sap üzerinde topluca bulunan yemiş. Üzüm salkımı. (botanik) Aynı uzunlukta sa...

Reverans nedir ne demektir? Reverans nasıl yapılır?

Birbirine reverans yapan bayan ve erkek Reverans, (Fransızca) selam ya da teşekkür anlamında öne doğru bel kırarak eğilme demektir. ...
1 Yorum

Orak Nedir Ne Demektir? Anlamı

Orak Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember veya hilal biçiminde, yassı, ensiz ve keskin bir madeni bölümle, buna bağlı tutamak ya da...

Retorik Nedir Ne Demektir? Anlamı

(edebiyat) Söz ya da yazıda, sözcüklerin istenilen etkiyi sağlayacak biçimde kullanılması sanatı. Bu sanatı konu alan bilgi dalı, söz bil...

Nefelin Nedir Ne Demektir? Anlamı

Nefelin, genellikle renksiz, beyaz ya da gri, bazen de kahverengiye çalan kırmızı ve yeşilimsi renklerde, saydam ve yarı saydam alkali volka...

Reva nedir? Reva görmek ne demektir? Anlamı

Reva, yakışır, yerinde, uygun anlamlarına gelir. Kendisine reva gördüğünü sana reva görmeyenin, arkadaşlığında hayır yoktur. (Hadisi Şerif) ...

İhtiram Nedir Ne Demektir? Anlamı

İhtiram, saygı ile eş anlamlıdır. İhtiram duruşu : Saygı duruşu. İhtiram kıtası : (askeri terim) Devlet büyüklerini ve yüksek rütbeli ...

İhtilat Nedir Ne Demektir? Anlamı

(Bir hastalık başka bir hastalıkla) Karışma. Komplikasyon eş anlamı. Karşılaşıp görüşme, başkalarıyla ilişkide bulunma. İlgili kelime...

Resitatif nedir ne demektir? Anlamı

Resitatif, opera, operet, kantat ve oratoryoların düzyazı ve diyalog bölümlerinde kullanılan, serbest bir ritim ve tempoyla, konuşur gibi şa...

Maişet nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Geçim, geçinme, yaşamak için gerekli şey. Önceleri maişet hususunda hayli sıkıntı çekmişti. Fakat hicretten sonra Allah'ın inayeti ile ...

Kalibre nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Mermide kalibre Kalibre, ateşli silahlarda mermi çekirdeğinin çap genişliğini belirtmekte kullanılan ve 1 inçin yüzde birine eşit olan...
1 Yorum

Maket nedir ne demektir? Anlamı

B2 savaş uçağı maketi Heykel, yapı, eşya gibi üç boyutlu nesnelerin taslak durumundaki küçültülmüş örneği. Model eş anlamı. Grafik s...

Özür nedir? Özür dilemek ne demektir? Anlamı

Özür dilemek Bir kusur ya da suçun hoş görülmesini gerektiren neden. Sakatlık, elverişsizlik, mazeret, kusur. İlgili deyimler ...

Nazım nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Kafiyeli söz dizisi, şiir. Ve zannederim bu ateşle Şinaver Bey bir ay içinde bir divan dolduracak kadar nazım yazdı... (İlgili cümle kaynağ...

Parabol Nedir Ne Demektir? Anlamı

Parabol ve Hiperbol Parabol, bir koni, ana doğrusuna, yani tabanın herhangi bir noktasını tepeye birleştiren doğruya paralel bir düzle...
1 Yorum

Payanda nedir? Payandaları çözmek ne demektir? Anlamı

Duvar payandaları Payanda (Farsça) bir şeyin sağlam durmasını sağlamak veya yıkılmasını önlemek amacıyla yıkılabileceği yöne doğru eğ...

Kalenderi nedir ne demektir? Kısaca anlamı

edebiyat Bir halk şiiri türü. Kalenderi, aşıkların "mefülü mefailü mafailü feülün" ölçüsüyle gazel, murabba, muhammes, müseddes ...

Ekoloji nedir? Ekolojik psikoloji ne demektir? Anlamı

Ekoloji Ekoloji, canlı varlıklarla çevreleri arasındaki karşılıklı ilişkiyi araştıran bilim, çevrebilim. Ekolojik psikoloji : (psi...

Balta nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Balta Ağaç kesmeye, odun yarmaya yarayan, ağaç saplı, keskin ağızlı demir araç. Eskiden taştan tunçtan, demirden, çeşitli biçimlerde y...

Balon Nedir Ne Demektir? Anlamı

Balon Isıtılmış hava ya da havadan hafif bir gazla doldurulan havada yükselebilen, küre ya da yumurta biçiminde araç. Bağlı balon, gü...

İhtikar nedir? İhtikar yapmak ne demektir? Kısaca anlamı

Toplumun günlük tüketim mallarını toplayıp biriktirerek, yapay bir darlık (yokluk) oluşturduktan sonra eldeki malı yüksek fiyatla satma, vu...

Ekonomik Nedir Ne Demektir? Anlamı

Ekonomik kriz Ekonomiyle ilgili. Az masraflı, kazançlı, hesaplı. İlgili kelimeler ve anlamları Ekonomik kriz : Ülke veya dün...

Kaldırım nedir? Kaldırım mühendisi ne demektir? Anlamı

Kaldırım Yollarda taşlarla yapılan döşeme. Caddelerin iki yanında, yayalara özgü yol. Deniz yüzüne yakın ve kıyıla koşut olarak uza...

Dayı ne demektir? Dayı kime denir? Anlamı

Halo Dayı (Sönmez Atasoy) Çocuğa göre annenin erkek kardeşi. (mecazi, teklifsiz konuşmada) Bir kimsenin kayırıcısı olan, sözü geçer...

Ekopraksi nedir ne demektir? Anlamı

Ekopraksi, başkalarının davranışlarını ya da hareketlerini elde olmayarak ve hemen taklit etme biçimindeki sinir ve ruh hastalığı, yansıca. ...

Kalkolitik Nedir Ne Demektir? Anlamı

Kalkolitik, tarih öncesi çağların, bakırın işlenmesi ve bakırın yaygın olarak kullanılmasıyla nitelenen; cilalı taş (neolitik) çağı toplum k...
1 Yorum

Kaloma nedir? Kaloma vermek ne demektir? Anlamı

Kaloma, demir atmış bir teknede zincirin ya da halatın su içinde kalan bölümü. Kaloma, demirli bir geminin denizde bulunan zincirinin uzunlu...

Dazlamak nedir ne demektir? Anlamı

Dazlamak, güç beğenmek demektir. Dazlayan daza düşer, kel başlı kıza düşer : (atasözünün anlamı) Alacağı şeyi seçmekte aşırı titizlik g...

Ne ile başlayan atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ne ile başlayan deyimler ve anlamları İçinde "ne" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Oh Ne ala : (deyiminin anlamı) N...

Optik Nedir Ne Demektir? Anlamı

Optik form Görmeyle ilgili, görmeye değin. Fizik biliminin ışık, ışığın kaynağı ve yayılması, ışığın oluşturduğu etkiler ve buna bağ...

Ekselans nedir? Ekselansları ne demektir? Anlamı

Bakan ve elçilerden başlayıp devlet başkanlarına kadar yabancı devlet adamlarına seslenirken ya da onlardan söz edilirken kullanılan onur u...

Balyoz nedir? Balyoz gibi ne demektir? Anlamı

Balyoz Balyoz, kazık çakmak, büyük taşları kırmak, duvar yıkmak gibi işlerde kullanılan uzunca saplı, çok iri ve ağır çekiç, varyos. B...

Dayak nedir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları ne demektir?

Dayak Bir insanı ya da bir hayvanı dövmek işi, patak, kötek. Dayak atmak. Bir şey devrilmesin diye destek olarak kullanılan ahşaptan...

Çelme nedir? Çelme takmak ne demektir? Anlamı

Çelme takmak Çelmek eylemi: yolundan çevirmek, engel olmak. Birini yere düşürmek için ayağının önüne ayak uzatma. Arkadan hafifçe b...

Çelik çomak oyunu nedir ne demektir?

Çelik çomak oyunu Çelik çomak, çomak denilen uzun sopayla ve çelik denilen kısa çubuğa vurarak oynanan eski bir tür çocuk oyunu. Ağabe...
1 Yorum

Kalfa Nedir Ne Demektir? Anlamı

Aşaması çırakla usta arasında olan zanaatçı. Mimari projeyi ustalara uygulatmak ya da ustaların uygulamasını denetlemekle görevli, ustalıkt...

Eksen Nedir Ne Demektir? Anlamı

Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi. Mihver eş anlamı. Dingil, aks. (matematik) Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru. x e...

Işık nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Işık (fizik, gökbilimi) Nesneleri görmemize, renkleri ayırt etmemize yol açan fiziksel enerji, ziya, şavk. Bir yeri aydınlatmaya ya...

Kalipso Nedir Ne Demektir? Anlamı

Trinidad yerlilerine özgü, doğaçtan söylenen ya da çalınan, konusu genellikle siyasal kimi zamanda güldürü olan, canlı gevşek uyaklı halk şa...

Yeni Nüfus Cüzdanı

Yeni nüfus cüzdanı Nüfus cüzdanı (kağıdı), Bir ülkenin yurttaşlarına doğumlarından hemen sonra verilen, nüfus kütüğünde kayıtlı bulund...

Dil ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Dil ile ilgili deyimler ve anlamları Dil İçinde "dil" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları: Dil çıkarmak : Alay etm...
27 Yorum

Ev nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ev Yalnız bir ailenin oturabileceği büyüklükte yapılmış yapı. Bir kimsenin ya da ailenin içinde yaşadığı yer, konut. İçinde bir iş ...

İhtilaç nedir ne demektir? Anlamı

Çırpınma, titreyerek kıvranma, ıspazmoz. Birden için için ve uzun bir ihtilaç ile çırpındı, kırdı, yıktı. (İlgili cümle: B. Şahin) Vücudun...

Uzay nedir ne demektir? Anlamı

Bütün varlıkları, bütün sınırlı genişlikleri her yandan kaplayan sonsuz boşluk. Feza, mekan eş anlamları. (gökbilimi) Bütün gök cisimleri...

Ölmüş eşek ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Ölmüş eşek İçinde "ölme" kelimesi geçen atasözleri deyimler ve açıklamaları: Ölme eşeğim ölme : Zor şartlar karşısında o ...

Reis nedir? Reisicumhur ne demektir? Anlamı

Başkan. Aile reisi, belediye reisi vb. Lider, önder. Aşiret reisinin ölümünden sonra, normal olarak iktidar, yetişkin oğlu varsa, oğluna; ...