Salkım nedir ne demektir? Anlamı

Kara ve yeşil üzüm salkımı Üzüm gibi, birçoğu tek bir sap üzerinde topluca bulunan yemiş: Üzüm salkımı. (botanik) Aynı uzunlukta sa...

Orak nedir ne demektir? Anlamı

Orak Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember veya hilal biçiminde, yassı, ensiz ve iç tarafı keskin bir madeni bölümle, buna bağlı sap...

Retorik Nedir Ne Demektir? Anlamı

(edebiyat) Söz ya da yazıda, sözcüklerin istenilen etkiyi sağlayacak biçimde kullanılması sanatı. Bu sanatı konu alan bilgi dalı, söz bil...

Nefelin Nedir Ne Demektir? Anlamı

Nefelin, genellikle renksiz, beyaz ya da gri, bazen de kahverengiye çalan kırmızı ve yeşilimsi renklerde, saydam ve yarı saydam alkali volka...

İhtiram Nedir Ne Demektir? Anlamı

İhtiram, saygı ile eş anlamlıdır. İhtiram duruşu : Saygı duruşu. İhtiram kıtası : (askeri terim) Devlet büyüklerini ve yüksek rütbeli ...

İhtilat Nedir Ne Demektir? Anlamı

(Bir hastalık başka bir hastalıkla) Karışma. Komplikasyon eş anlamı. Karşılaşıp görüşme, başkalarıyla ilişkide bulunma. İhtilat ile il...

Resitatif nedir ne demektir? Anlamı

Resitatif, opera, operet, kantat ve oratoryoların düzyazı ve diyalog bölümlerinde kullanılan, serbest bir ritim ve tempoyla, konuşur gibi şa...

Maket nedir ne demektir? Anlamı

B2 savaş uçağı maketi Heykel, yapı, eşya gibi üç boyutlu nesnelerin taslak durumundaki küçültülmüş örneği. Model eş anlamı. Grafik s...

Parabol Nedir Ne Demektir? Anlamı

Parabol ve Hiperbol Parabol, bir koni, ana doğrusuna, yani tabanın herhangi bir noktasını tepeye birleştiren doğruya paralel bir düzle...
1 soru/yorum

Balon Nedir Ne Demektir? Anlamı

Balon Isıtılmış hava ya da havadan hafif bir gazla doldurulan havada yükselebilen, küre ya da yumurta biçiminde araç. Bağlı balon, gü...

Ekopraksi nedir ne demektir? Anlamı

Ekopraksi, başkalarının davranışlarını ya da hareketlerini elde olmayarak ve hemen taklit etme biçimindeki sinir ve ruh hastalığı, yansıca. ...

Kalkolitik Nedir Ne Demektir? Anlamı

Kalkolitik, tarih öncesi çağların, bakırın işlenmesi ve bakırın yaygın olarak kullanılmasıyla nitelenen; cilalı taş (neolitik) çağı toplum k...
1 soru/yorum

Dazlamak nedir ne demektir? Anlamı

Her şeyde kusur bulup beğenmemek, çok zor beğenmek, aşırı titizlik göstermek. Saçları dökülüp, dazlak bir hal almak: Alnından yukarısı dazl...

Optik Nedir Ne Demektir? Anlamı

Optik form Görmeyle ilgili, görmeye değin. Fizik biliminin ışık, ışığın kaynağı ve yayılması, ışığın oluşturduğu etkiler ve buna bağ...

Çelik çomak oyunu nedir ne demektir?

Çelik çomak oyunu Çelik çomak, çomak denilen uzun sopayla ve çelik denilen kısa çubuğa vurarak oynanan eski bir tür çocuk oyunu: Ağabe...
1 soru/yorum

Kalfa Nedir Ne Demektir? Anlamı

Aşaması çırakla usta arasında olan zanaatçı. Mimari projeyi ustalara uygulatmak ya da ustaların uygulamasını denetlemekle görevli, ustalıkt...

Eksen Nedir Ne Demektir? Anlamı

Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi. Mihver eş anlamı. Dingil, aks. (matematik) Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru: x e...

Kalipso Nedir Ne Demektir? Anlamı

Trinidad yerlilerine özgü, doğaçtan söylenen ya da çalınan, konusu genellikle siyasal kimi zamanda güldürü olan, canlı gevşek uyaklı halk şa...

Yeni Nüfus Cüzdanı

Yeni nüfus cüzdanı Nüfus cüzdanı (kağıdı), Bir ülkenin yurttaşlarına doğumlarından hemen sonra verilen, nüfus kütüğünde kayıtlı bulund...

İhtilaç nedir ne demektir? Anlamı

Çırpınma, titreyerek kıvranma, ıspazmoz: Birden için için ve uzun bir ihtilaç ile çırpındı, kırdı, yıktı. (İlgili cümle: B. Şahin) Vücudun...

Uzay nedir ne demektir? Anlamı

Bütün varlıkları, bütün sınırlı genişlikleri her yandan kaplayan sonsuz boşluk. Feza, mekan eş anlamları. (gökbilimi) Bütün gök cisimleri...