Naz nedir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları ne demektir?

Naz yapmak Naz isteksiz gibi görünme, yapmacıklı, çekingen davranış. Çok naz aşık usandırır. (Atasözü) İlgili deyimler ve anlamları ...

Resital nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Resital (Sanatçı: Shaina Sanders) Tek bir sanatçının tek bir çalgı eşliğinde verdiği konser.  Liszt kısa bir süre önce Paris'te ve...

Salkım nedir ne demektir? Anlamı

Kara ve yeşil üzüm salkımı Üzüm gibi, birçoğu tek bir sap üzerinde topluca bulunan yemiş.  Üzüm salkımı. (botanik) Aynı uzunlukta sap...

Reverans nedir ne demektir? Reverans nasıl yapılır?

Birbirlerine reverans yapan bayan ve erkek Reverans,  (Fransızca) Selam yada teşekkür anlamına öne doğru bel kırarak eğilme demektir. G...
1 Yorum

Orak Nedir Ne Demektir?

Orak Hasat eş anlamı. Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde, yassı, ensiz ve keskin bir madeni bölümle, buna bağlı tutamak...

Retorik Nedir Ne Demektir?

Belagat, ilmi belagat eş anlamları. (edebiyat) Söz yada yazıda, sözcüklerin istenilen etkiyi sağlayacak biçimde kullanılması sanatı. Bu ...

Nefelin Nedir Ne Demektir?

Nefelin, genellikle renksiz, beyaz yada gri, bazen de kahverengiye çalan kırmızı ve yeşilimsi renklerde, saydam ve yarı saydam alkali volkan...

Reva nedir? Reva görmek ne demektir? Anlamı

Reva, yakışır, yerinde, uygun anlamlarına gelir. Kendisine reva gördüğünü sana reva görmeyenin, arkadaşlığında hayır yoktur. (Hadisi Şerif) ...

İhtiram Nedir Ne Demektir?

İhtiram, saygı ile eş anlamlıdır. İhtiram duruşu : Saygı duruşu. İhtiram kıtası : (askeri terim) Devlet büyüklerini ve yüksek rütbeli k...

İhtilat Nedir Ne Demektir?

Komplikasyon eş anlamı. (Hastalık başka bir hastalıkla) Karışma. Karşılaşıp görüşme, başkalarıyla ilişkide bulunma.

Resitatif nedir ne demektir? Anlamı

Resitatif, opera, operet, kantat ve oratoryoların düzyazı ve diyalog bölümlerinde kullanılan, serbest bir ritim ve tempoyla, konuşur gibi şa...

Maişet nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Geçim, geçinme, yaşamak için gerekli şey. Önceleri maişet hususunda hayli sıkıntı çekmişti. Fakat hicretten sonra Allah'ın inayeti ile ...

Kalibre nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Mermide kalibre Kalibre, ateşli silahlarda mermi çekirdeğinin çap genişliğini belirtmekte kullanılan ve 1 inçin yüzde birine eşit olan ö...

Maket Nedir Ne Demektir?

B2 Savaş Uçağı Maketi Model eş anlamı. Heykel, yapı, eşya gibi üç boyutlu nesnelerin taslak durumundaki küçültülmüş örneği. Grafik s...

Özür nedir? Özür dilemek ne demektir?

Özür Dilemek Mazeret, kusur eş anlamları. Bir kusur yada suçun hoş görülmesini gerektiren neden. Sakatlık yada elverişsizlik.

Nazım Nedir Ne Demektir?

→ Koşuk. Düzenleyici. Nazım düzücü.

Parabol Nedir Ne Demektir?

Parabol ve Hiperbol Parabol, bir koni, ana doğrusuna, yani tabanın herhangi bir noktasını tepeye birleştiren doğruya paralel bir düzleml...
1 Yorum

Payanda nedir? Payandaları çözmek ne demektir?

Payanda  (Farsça)  bir şeyi sağlamlaştırmak yada beslemek amacıyla eğik olarak vurulan destek. (Bir yerden) Payandaları çözmek : (deyimini...

Kalenderi nedir ne demektir? Kısaca anlamı

edebiyat Bir halk şiiri türü. Kalenderi, aşıkların "mefülü mefailü mafailü feülün" ölçüsüyle gazel, murabba, muhammes, müseddes ...

Ekoloji nedir? Ekolojik psikoloji ne demektir?

Ekoloji, Çevre,  Doğa, Yeşil bir dünya Ekoloji, canlı varlıklarla çevreleri arasındaki karşılıklı ilişkiyi araştıran bilim, çevrebilim. ...

Balta nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Balta Ağaç kesmeye, odun yarmaya yarayan, ağaç saplı, keskin ağızlı demir araç. Eskiden taştan tunçtan, demirden, çeşitli biçimlerde yap...

Balon Nedir Ne Demektir?

Balon Isıtılmış hava yada havadan hafif bir gazla doldurulan havada yükselebilen, küre yada yumurta biçiminde araç. Bağlı balon, güdüml...

İhtikar nedir? İhtikar yapmak ne demektir? Kısaca anlamı

Toplumun günlük tüketim mallarını toplayıp biriktirerek, yapay bir darlık (yokluk) oluşturduktan sonra eldeki malı yüksek fiyatla satma, vu...

Ekonomik Nedir Ne Demektir?

Ekonomik Kriz Ekonomiyle ilgili. Az masraflı, kazançlı, hesaplı. İlgili kelimeler ve anlamları Ekonomik kriz : Ülke veya dünya g...

Kaldırım nedir? Kaldırım mühendisi ne demektir?

Kaldırım Yollarda taşlarla yapılan döşeme. Caddelerin iki yanında, yayalara özgü yol. Deniz yüzüne yakın ve kıyıla koşut olarak uzanı...

Dayı ne demektir? Dayı kime denir? Anlamı

Halo Dayı Sönmez Atasoy Çocuğa göre annenin erkek kardeşi. (mecazi, teklifsiz konuşmada) Bir kimsenin kayırıcısı olan, sözü geçer kim...

Ekopraksi nedir ne demektir? Anlamı

Ekopraksi, başkalarının davranışlarını ya da hareketlerini elde olmayarak ve hemen taklit etme biçimindeki sinir ve ruh hastalığı, yansıca. ...

Kalkolitik Nedir Ne Demektir?

Kalkolitik, tarih öncesi çağların, bakırın işlenmesi ve bakırın yaygın olarak kullanılmasıyla nitelenen; cilalı taş (neolitik) çağı toplum k...
1 Yorum

Kaloma nedir? Kaloma vermek ne demektir? Anlamı

Kaloma, demir atmış bir teknede zincirin yada halatın su içinde kalan bölümü. Kaloma, demirli bir geminin denizde bulunan zincirinin uzunluğ...

Dazlamak nedir ne demektir? Anlamı

Dazlamak, güç beğenmek demektir. Dazlayan daza düşer, kel başlı kıza düşer : (atasözünün anlamı) Alacağı şeyi seçmekte aşırı titizlik gös...

Ne ile başlayan atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ne ile başlayan deyimler ve anlamları İçinde "ne" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Oh Ne ala : (deyiminin anlamı) Ne ...

Optik Nedir Ne Demektir?

Optik Form Cevap Kağıdı Örneği Görmeyle ilgili, görmeye değin. Fizik biliminin ışık, ışığın kaynağı ve yayılması, ışığın oluşturduğu e...

Ekselans nedir? Ekselansları ne demektir? Anlamı

Bakan ve elçilerden başlayıp devlet başkanlarına kadar yabancı devlet adamlarına seslenirken yada onlardan söz edilirken kullanılan onur un...

Balyoz nedir? Balyoz gibi ne demektir? Anlamı

Balyoz Balyoz, kazık çakmak, büyük taşları kırmak, duvar yıkmak gibi işlerde kullanılan uzunca saplı, çok iri ve ağır çekiç, varyos. Büt...

Dayak nedir? İlgili atasözü deyimler ve anlamları ne demektir?

Dayak Bir insanı yada bir hayvanı dövmek işi, patak, kötek. Dayak atmak. Bir şey devrilmesin diye destek olarak kullanılan ahşaptan ve...

Çelme nedir? Çelme takmak ne demektir?

Çelme Takmak Çelmek eylemi. Birini yere düşürmek için ayağının önüne ayak uzatma. Arkadan hafifçe bağlanan baş örtüsü.

Çelik çomak oyunu nedir ne demektir?

Çelik Çomak Oyunu Çelik çomak, çomak denilen uzun sopayla ve çelik denilen kısa çubuğa vurarak oynanan eski bir tür çocuk oyunu.  Ağabey...

Kalfa Nedir Ne Demektir?

Aşaması çırakla usta arasında olan zanaatçı. Mimari projeyi ustalara uygulatmak yada ustaların uygulamasını denetlemekle görevli, ustalıkta...

Eksen Nedir Ne Demektir?

Eksen: Mihver eş anlamı. Kendi çevresinde dönmekte olan bir şeyin, dolayında döndüğü varsayılan doğru çizgi. Dingil, aks. (matematik) Ü...

Işık nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Işık (fizik, gökbilimi) Nesneleri görmemize, renkleri ayırt etmemize yol açan fiziksel enerji, ziya, şavk. Bir yeri aydınlatmaya yara...

Kalipso Nedir Ne Demektir?

Trinidad yerlilerine özgü, doğaçtan söylenen yada çalınan, konusu genellikle siyasal kimi zamanda güldürü olan, canlı gevşek uyaklı halk şar...

Yeni Nüfus Cüzdanı

Yeni nüfus cüzdanı Nüfus cüzdanı (kağıdı), Bir ülkenin yurttaşlarına doğumlarından hemen sonra verilen, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunduğ...

Dil ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Dil ile ilgili deyimler ve anlamları Dil İçinde "dil" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Dil çıkarmak : Alay etmek...
26 Yorum

Ev nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Ev Yalnız bir ailenin oturabileceği büyüklükte yapılmış yapı. Bir kimsenin yada ailenin içinde yaşadığı yer, konut. İçinde bir iş gör...

İhtilaç nedir ne demektir? Anlamı

Çırpınma, titreyerek kıvranma, ıspazmoz. Birden için için ve uzun bir ihtilaç ile çırpındı, kırdı, yıktı. (İlgili cümle: B. Şahin) Vücudun...

Uzay Nedir Ne Demektir?

Uzay Gemisi Mekiği Aracı Feza, mekan eş anlamları. Bütün varlıkları, bütün sınırlı genişlikleri her yandan kaplayan sonsuz boşluk. (...

Ölmüş eşek ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Ölmüş Eşek İçinde "ölme" kelimesi geçen atasözleri deyimler ve açıklamaları. Ölme Eşeğim Ölme : Zor şartlar karşısında o dur...

Reis nedir? Reisicumhur ne demektir? Anlamı

Başkan.  Aile reisi. Belediye reisi. Küçük gemi kaptanı.