Kalenderi nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (edebiyat) Bir halk şiiri türü: Kalenderi, aşıkların "mefülü mefailü mafailü feülün" ölçüsüyle gazel, murabba, muhammes, müseddes biçimlerinde yazdıkları ve kendine özgü bir ezgiyle okunan şiir türüdür. Ayrıca hece vezni ile söylenen kalenderiler de vardır.
  2. (müzik) Bu şiirin, halk şairleri tarafından yapılmış bestesi: Divan Edebiyatı şairlerine özenerek saz şairlerinin aruz vezni ile söyledikleri şiirlere ve bunların bestelenmiş şekline Kalenderi denir. Bestelenirken Aksak usulü kullanılır. Beste şekli Divan ve Müstezat gibidir. (Ç. Körükçü)
( 0 soru/yorum )