Kalfa Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Aşaması çırakla usta arasında olan zanaatçı.
  2. Mimari projeyi ustalara uygulatmak ya da ustaların uygulamasını denetlemekle görevli, ustalıktan yetişme mimar yardımcısı.
  3. Eskiden saraylarda ve büyük konaklarda halayıkların başında bulunan eski ve yaşlı cariye.
  4. Eskiden küçük çocukları evlerinden toplayıp okula, okuldan evlerine götüren, hocaya yardımcılık eden kimse.
( 0 soru/yorum )