Ekoloji nedir? Ekolojik ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ekolojiyi anlatan yeşil bir dünya
Ekoloji
Ekoloji, insanlar, hayvanlar, bitkiler ve diğer tüm canlı organizmalar ile onların fiziksel çevreleri arasındaki karşılıklı hayati ilişkileri inceleyen bilim, çevre bilimi.

Ekoloji ayrıca ekosistemlerin (ekolojik sistemlerin) nasıl işlediğine ek olarak, bunların faydaları, normal çalışmadıklarında neler olabileceği ve Dünya'nın kaynakları kullanılırken çevrenin gelecek nesiller için nasıl sağlıklı bırakılabileceği hakkında da bilgiler sağlar.

  • Ekolojik: Ekoloji ile ilgili olan: Ekolojik tarım.
( 0 soru/yorum )