Mıh nedir ne demektir? Anlamı

Mıh Büyükçe çivi, enser: "Mıh" çivinin daha büyüğüne verilen addır. Yer etmek, çakılı olmak manalarını taşır. Sevgilinin ad...

Mezura nedir ne demektir? Anlamı

Mezura Terzilikte ölçü almak için kullanılan, genellikle 1,5 metre uzunluğunda şerit metre. Mezura, genellikle sarı zemin üzerinde siy...

Mezra nedir ne demektir? Anlamı

Mezra Ekime elverişli, ekilecek tarla veya yer: Arapça'da zerre “tohum”, ziraat “tohum saçma”, mezra “tohum atılan (ekilen-dikile...

Mezkur nedir ne demektir? Anlamı

Adı geçen, anılan, sözü edilen, zikredilen, zikrolunan: Mezkur ayetler ve meallerinde, imanlarımızın gereği nefis muhasebesi yapmaya çağrılm...

Mezgit nedir? Mezgit Balığı

Mezgit Mezgitgillerden, yeşilimtırak sincabi renkte, orta boyda, eti oldukça lezzetli ve beğenilen bir balık, mezit, tavuk balığı. Mez...

Mezgeldek nedir? Mezgeldek Kuşu

Mezgeldek kuşu Mezgeldek (zooloji) toygillerden, 45 - 50 cm boyunda, sırtı sarımtırak kahverengi, esmer, benekli, karnı beyazımsı, bo...

Mezcetmek ne demektir? Anlamı

Katmak, karıştırmak, bir şeyi diğerine katmak, birbirine karıştırmak: Üniversite kurumsallaşana kadar, öğretmen okuluyla üniversiteyi mezcet...

Mezbaha nedir ne demektir? Anlamı

Mezbaha - kesimhane Etleri yenen hayvanların tüketim amacıyla kesilip derilerinin yüzüldüğü yer, kesimhane, salhane. Kasaplık hayvanla...

Mezat nedir ne demektir? Anlamı

Mezat, açık artırma Artırma yoluyla yapılan satış, açık artırma: Damla küpelerini de kaynanam bir sultanın mezatından satın almış. (İ...

Meyyal nedir ne demektir? Anlamı

Eğilimli, eğimli, yatkın: Mizaha meyyal mizacının da tesiriyle bilgilerin kaydında biraz mübalağalı davranmıştır... Çok istekli, düşkün: H...

Meyus nedir ne demektir? Anlamı

Üzgün, kederli: Lakin artık meyus ve azap içinde değilim. (S. Ayverdi) Umutsuz, kara düşünceli, karamsar. Meyus etmek: Üzmek: "...

Meyletmek nedir ne demektir? Anlamı

Eğilmek. Gönül vermek: Zira, biliyorsunuz ki dünyaya fazla meyletmek iyi değildir. (İlgili cümle kaynağı: M. S. Hekim) Yönelmek: Kişiler ...

Meydancı nedir ne demektir? Anlamı

Tekkelerde sema alanında dönen dervişlerin hareketlerini düzenleyen, çarpışmasını önleyen, böylece Mevlevi zikrini düzenleyen tarikat adamı...

Meyan Kökü nedir?

Meyan kökü Meyan kökü, Türkiye'de çok yetişen iki çenekli kapalı tohumlulardan, toprak altında kalan bölümü tatlımsı olup bazı bes...

Meyan Balı nedir?

Meyan Balı Meyan kökünden elde edilen şurup. Anadolu’da bu kökten şerbet yapılarak içilir. Meyan kökü şerbetinin yoğunlaştırılmasıyl...

Mey nedir ne demektir? Anlamı

Mey Şarap. (edebiyat) Divan şiirinde sevgilinin dudağı, yanağı, sevgiliye kavuşmaktan duyulan derin coşkunluk, insana ölümsüzlük ve...

Mevzun nedir ne demektir? Anlamı

Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu: Kasaba pazarında çekik ayrı gözlü, uzun çehreli, mevzun ve mütenasip endamlı bir zümre gördüm. Simalarında...

Mevzubahis nedir ne demektir? Anlamı

Konu olan, konuşulan, sözü edilen, söz konusu, konuşulan anın konusu (birleşik yazılır): Liyakat sahibi olmayanlar vazife almasınlar efendim...

Mevta nedir ne demektir? Anlamı

Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan, ölmüş kimse, ölü. Örnek cümleler: Ölüm bitmek, yitmek, hiç doğmamak, ebediyen yok olmak demekt...

Mevsuk nedir ne demektir? Anlamı

Belgeye dayanan, doğru, doğruluğuna güvenilen, sağlam: Şöyle ki, devlet başkanı, yaptığı araştırma sonucunda, kendisine imza için sunulan ka...

Mevki nedir ne demektir? Anlamı

Yer, konum, mahal: Bu avlu kare şeklinde, yüksekte ve yöreyi tepeden gören bir mevkide imiş. Üst derecede bir görevlinin çalıştığı yer, ma...

Mevhum nedir ne demektir? Anlamı

Gerçek olmayıp kuruntuya dayanan, var sanılan, var diye düşünülen, sanal: Dövülmeden ağlamayalım. İnsanın bu dünyada keyfini kaçıranların ço...

Mevduat nedir ne demektir? Anlamı

Mevduat Mevduat, istenildiğinde ya da önceden belirlenmiş bir süre sonunda çekilmek üzere bankalara belirli bir faiz karşılığı beklent...

Mevdu nedir ne demektir? Anlamı

Emanet edilmiş, verilmiş, bırakılmış: Hayatınıza gelince o bizim namus-ı askerimize mevdudur (Belleten). Şark vilayetlerinin asayişi ve emni...

Mevcudiyet nedir ne demektir? Anlamı

(isim) Mevcut olma durumu, varlık: Mevcudat, mevcudiyet her ne var ise, Allahü Zülcelal'in var ettiği, yarattığı şeylerdir. (M. S. Hek...

Mevcudat nedir ne demektir? Anlamı

Varlıklar, var olan şeyler: Bütün bu mevcudat acizdir, zayıftır, güçsüzdür ama nihayetsiz bir kudretin emrine girince, O'ndan (c.c.) em...

Mevali nedir ne demektir? Anlamı

(tarih) Osmanlı Devleti'nde görev yapan yüksek dereceli ilim adamları. (tarih) Sahibi tarafından azat edildikten sonra onunla arasın...

MeV nedir ne demektir? Anlamı

MeV (fizik) milyon elektronvoltun kısa yazılışıdır. 1.02 MeV'in üzerindeki enerjilere sahip fotonlar çekirdeğin elektromanyetik alanını...

Metrukat nedir ne demektir? Anlamı

Ölen bir kimseden kalan eşya ve mallar, bırakıt: Tereke veya diğer ismiyle metrukat, ölen şahısların geriye bıraktıkları malların "kas...