meyyal:

Meyyal nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Eğilimli, eğimli, yatkın.
    Mizaha meyyal mizacının da tesiriyle bilgilerin kaydında biraz mübalağalı davranmıştır...
  2. Çok istekli, düşkün.
    Her yeri geldiğinde ifade edildiği gibi kalp, dünya sevgisine meyyal olup kendiliğinden başka bir tarafa yönelemez. (İlgili cümle kaynağı: M. Y. Şeker)
  3. Eğilen, meyleden.
    Her birimiz günah işlemeye meyyal varlıklarız.