Meyyal nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Eğilimli, eğimli, yatkın: Mizaha meyyal mizacının da tesiriyle bilgilerin kaydında biraz mübalağalı davranmıştır...
  2. Çok istekli, düşkün: Her yeri geldiğinde ifade edildiği gibi kalp, dünya sevgisine meyyal olup kendiliğinden başka bir tarafa yönelemez. (İlgili cümle kaynağı: M. Y. Şeker)
  3. Eğilen, meyleden: Her birimiz günah işlemeye meyyal varlıklarız.
( 0 soru/yorum )