meyan/meyancı:

Meyan nedir? Meyancı ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Meyan kökü. Bkz. meyan kökü →
  2. "Bu arada" anlamında kullanılan bu meyanda sözünde geçer.
    Bu meyanda, milletin sınırlarının genişletilmesi işlevi gören adalet ve kalkınma kavramları ön plana çıkmaktadır. (ilgili örnek cümle)
  3. Ara orta.
  4. Şarkıların makam geçişlerinin yapıldığı ve melodik hareketin nakarata bağlandığı bölüm.
    Refik Bey, çok az bestekarın baş vurduğu bir özellik olan "çifte meyan" dediğimiz tarzı uyguladı. (F. Kızıltuğ)


  • Meyancı: Aracı, aracılık eden kimse.