Meyan nedir? Meyancı ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Meyan kökü. Bkz. meyan kökü →
  2. "Bu arada" anlamında kullanılan bu meyanda sözünde geçer: Bu meyanda, milletin sınırlarının genişletilmesi işlevi gören adalet ve kalkınma kavramları ön plana çıkmaktadır. (örnek cümle)
  3. Ara orta.
  4. Şarkıların makam geçişlerinin yapıldığı ve melodik hareketin nakarata bağlandığı bölüm: Refik Bey, çok az bestekarın baş vurduğu bir özellik olan "çifte meyan" dediğimiz tarzı uyguladı. (F. Kızıltuğ)


  • Meyancı: Aracı, aracılık eden kimse.
( 0 soru/yorum )