Mevzubahis nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Konu olan, konuşulan, sözü edilen, söz konusu, konuşulan anın konusu (birleşik yazılır): Liyakat sahibi olmayanlar vazife almasınlar efendim, burada şerefimiz mevzubahis, istikbalimiz mevzubahis. (H. Alptekin)


  • Mevzubahis etmek: Söz konusu etmek, üstünde konuşmak.
  • Mevzubahis olmak: Söz konusu edilmek: Ben vatan ve millet mevzubahis olmasaydı böyle bir şeye katiyen girmezdim. (İlgili cümle kaynağı: A. Çevik)
( 0 soru/yorum )