Mezkur nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Adı geçen, anılan, sözü edilen, zikredilen, zikrolunan: Mezkur ayetler ve meallerinde, imanlarımızın gereği nefis muhasebesi yapmaya çağrılmakta, Allah'ı unuttukları için kötü akıbete uğrayanların durumuna düşmememiz konusunda uyarılmaktayız. (Mezkur ayetler: Haşr, 59/18-20)
( 0 soru/yorum )