Mezkur nedir ne demektir? Anlamı


Adı geçen, anılan, sözü edilen, zikredilen, zikrolunan.
Mezkur ayetler ve meallerinde, imanlarımızın gereği nefis muhasebesi yapmaya çağrılmakta, Allah'ı unuttukları için kötü akıbete uğrayanların durumuna düşmememiz konusunda uyarılmaktayız. (Mezkur ayetler: Haşr, 59/18-20)
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.