Meyil nedir? Meyilli ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Eğiklik, akıntı, eğim: Oturduğumuz apartmanın önünde bir meyil var; kıpkırmızı yaban laleleri, müthiş bir şey. (E. Çaykara)
  2. (mecazi) Gönül verme, ilgi gösterme, eğilim: "-En önemli mesele şu: Senin gönlünde de ona karşı bir meyil var mı kızım?" (R. H. Karay)
  3. (tasavvuf) Allah'a dönüş, aslına dönüş.


  • Meyilli:
    1. Eğik, akıntılı: Az meyilli bir yokuştan sonra yol sol tarafa dönüyor. (İlgili cümle kaynağı: N. Özdemir)
    2. (halk dilinde) İstekli, gönlünü vermiş kimse: Latife de ona meyilliydi. (İ. Çalışlar)


İlgili deyimler ve anlamları


  • Meyil göstermek: Eğilim göstermek, rağbet etmek, istemek.
  • Meyil vermek (bağlamak): Gönül vermek, sevmek.
( 0 soru/yorum )