Mevcudiyet nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (isim) Mevcut olma durumu, varlık: Mevcudat, mevcudiyet her ne var ise, Allahü Zülcelal'in var ettiği, yarattığı şeylerdir. (M. S. Hekim)
  2. (felsefe) Varoluş: Mevcudiyet metafiziği, bu noktada söz konusu mevcudiyetlerin veya varsayılan varlıkların kavranmasının hakikatin ne olduğunun kavranması anlamına geldiğini ifade eder. (İlgili cümle kaynağı: E. Sarı)
( 0 soru/yorum )