Mevzu nedir? Mevzû ne demektir? Anlamı

  1. Ele alınan, incelenen, üzerinde durulan mesele, konu.
    Edebiyatımızda yalnızca bu mevzu üzerinde yazılmış müstakil manzumeler de vardır. (İlgili cümle kaynağı: M. Balıbey)
  2. Yürürlüğe konmuş, yürürlükte olan, geçerli.
    Gerçekten "mevzu" dediğimiz şey: mevzuatın, hukukun bir tasarrufa, bir karana bağladığı, terettüp ettirdiği hukuki neticedir. (R. Sarıca)
  3. Aslı, esası bulunmayan, doğru olmayan, uydurma, düzme.


  • Mevzû hadis: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e ait olmadığı halde onun hadisiymiş gibi nakledilen söz. Zamanla bazı konularda da mevzû hadisler ortaya çıkmaya başlamıştır.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.