Mevzu nedir? Mevzû ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Ele alınan, incelenen, üzerinde durulan mesele, konu: Edebiyatımızda yalnızca bu mevzu üzerinde yazılmış müstakil manzumeler de vardır. (İlgili cümle kaynağı: M. Balıbey)
  2. Yürürlüğe konmuş, yürürlükte olan, geçerli: Gerçekten "mevzu" dediğimiz şey: mevzuatın, hukukun bir tasarrufa, bir karana bağladığı, terettüp ettirdiği hukuki neticedir. (R. Sarıca)
  3. Aslı, esası bulunmayan, doğru olmayan, uydurma, düzme.


  • Mevzû hadis: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e ait olmadığı halde onun hadisiymiş gibi nakledilen söz: Zamanla bazı konularda da mevzû hadisler ortaya çıkmaya başlamıştır.
( 0 soru/yorum )