meziyet:

Meziyet nedir? Meziyetli ne demektir? Anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Bir kişi ya da nesneyi benzerlerinden üstün kılan nitelik.
Sendeki her meziyet, her kabiliyet, her güzellik Rabbin tarafından verilen birer nimettir. Böyle söylersen, meziyeti nefsine vererek övünmekten de, nimeti yok sayarak nankörlük etmekten de kurtulursun. (İlgili cümle kaynağı: Ö. Sevinçgül)


  • Meziyetli: Beğenilen, üstün nitelikleri bulunan.