Meziyet nedir? Meziyetli ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir kişi ya da nesneyi benzerlerinden üstün kılan nitelik: Sendeki her meziyet, her kabiliyet, her güzellik Rabbin tarafından verilen birer nimettir. Böyle söylersen, meziyeti nefsine vererek övünmekten de, nimeti yok sayarak nankörlük etmekten de kurtulursun. (İlgili cümle kaynağı: Ö. Sevinçgül)


  • Meziyetli: Beğenilen, üstün nitelikleri bulunan.
( 0 soru/yorum )