Mevali nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (tarih) Osmanlı Devleti'nde görev yapan yüksek dereceli ilim adamları.
  2. (tarih) Sahibi tarafından azat edildikten sonra onunla arasında bir bağlılık ve bağımlılık ilişkisi kurulan, sahibinin kabilesinin hayali akrabası olarak kabul edilen kişi. Bütün köleci toplumlarda gözlenen bu olgu, mevalilerin hızla artması yüzünden Arap-Müslüman toplumlarda önemli bir çelişkinin kaynağı olmuştur.
( 0 soru/yorum )