Mıntıka nedir? Mıntıka temizliği ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Sınırları herhangi bir özelliğe göre belirlenmiş yer, bölge: Mıntıka komutanlarının başlıca görevleri bulundukları mıntıkanın asayişini temin etmek ve asayişle ilgili hadiseleri hemen fırka kumandanlığına bildirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktı. (İlgili cümle kaynağı: B. Kocaoğlu)


  • Mıntıka temizliği: (askeri terim) Askerlerce toplu olarak belli bir alandaki çöpleri el ile toplamak biçiminde yapılan çevre temizliği.
( 0 soru/yorum )