Mıntıka nedir? Mıntıka temizliği ne demektir? Anlamları


Sınırları herhangi bir özelliğe göre belirlenmiş yer, bölge. Mıntıka komutanlarının başlıca görevleri bulundukları mıntıkanın asayişini temin etmek ve asayişle ilgili hadiseleri hemen fırka kumandanlığına bildirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktı. (İlgili cümle kaynağı: B. Kocaoğlu)


  • Mıntıka temizliği: (askeri terim) Askerlerce toplu olarak belli bir alandaki çöpleri toplamak biçiminde yapılan çevre temizliği.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.