Bilim nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bilim ve teknolojiyi anlatan çeşitli görseller
Bilim ve Teknoloji
  1. Evrenin veya evrendeki oluşların bir kısmını deneye, gözleme ve gerçeklere dayanarak sistematik olarak inceleyen ve bunlara ait yasaları çıkarmaya çalışan bilgi sistemi, ilim: Tarafsız deney ve gözlemler sonucu elde edilmiş, düzenli bilgi birikimine bilim denir. (F. Gökgöz)
  2. Belli bir konu hakkında bilgi arayışı içinde olan yöntemli araştırma süreci: Kur'an-ı Kerim'in bilim konusundaki ayetlerini anlamak için bilim yapmak gerekir ve bu ayetleri de ancak bilimde derinleşmiş bilginler anlar.


  • Bilim adamı (Bilim kadını): Bilimi uğraş edinen, bir bilim dalında uzman olan kimse.
  • Bilim dili: Bilimsel yapıtlarda kullanılan, kendine özgü terminolojisi ve anlatım biçimi bulunan dil.
  • Bilim felsefesi: Bilimin yapısını, özellikle de yöntemini, kavramlarını ve düşünce dalları içindeki yerini sistemli olarak inceleyen felsefe dalı.
( 0 soru/yorum )