Geçirgenlik nedir ne demektir? Anlamı


  1. Geçirgen olma özelliği yada derecesi.
  2. (fizik) a) Bir ortamın, elektrik yükü akışına gösterdiği direncin ölçüsü, mutlak geçirgenlik (simgesi, birimi farad/metre). b) Bir ortamın mutlak geçirgenliğinin, elektriksabitine oranı, göreli geçirgenlik, dielektrik sabiti.
  3. (fizik) Bir cisim yada ortamdaki manyetik akı yoğunluğunun, ilgili manyetik alanın şiddetine oranı, manyetik geçirgenlik (simgesi, birimi henry/metre).
  4. (fizik, gökbilim) bir cisim yada maddenin elektromanyetik ışınımı iletme derecesinin ölçüsü. İletilen akının, cisme yada maddeye düşen toplam akıya oranıyla ifade edilir. Gökbilimde, havayuvarları için kullanılan bir terimdir.
  5. (yerbilim) Bir basınç farkı altındaki görenekli maddeden gaz yada sıvıların geçirilebilme özelliği.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.