Geçirgenlik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Geçirgen olma özelliği ya da derecesi.
  2. (fizik)
    1. Bir ortamın, elektrik yükü akışına gösterdiği direncin ölçüsü, mutlak geçirgenlik (simgesi, birimi farad/metre).
    2. Bir ortamın mutlak geçirgenliğinin, elektrik sabitine oranı, göreli geçirgenlik, dielektrik sabiti.
  3. (fizik) Bir cisim ya da ortamdaki manyetik akı yoğunluğunun, ilgili manyetik alanın şiddetine oranı, manyetik geçirgenlik (simgesi, birimi henry/metre).
  4. (fizik, gökbilim) bir cisim ya da maddenin elektromanyetik ışınımı iletme derecesinin ölçüsü. İletilen akının, cisme ya da maddeye düşen toplam akıya oranıyla ifade edilir. Gökbilimde, havayuvarları için kullanılan bir terimdir.
  5. (yerbilim) Bir basınç farkı altındaki gözenekli maddeden gaz ya da sıvıların geçirilebilme özelliği.
( 0 soru/yorum )