Geçit nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Geçecek yer, yol.
  Yaya geçidi.
 2. (coğrafya) İki dağ ya da yamaç arasında uzanan dar ve uzun yol.
  Zigana geçidi.
 3. Düzenli bir topluluğun belli bir yerin önünden geçerek yaptığı gösteri.
  Geçit töreni.
 4. (gökbilimi) Bir gezegenin başka bir gezegenin ya da Güneş'in arkasından geçme süresi.
 5. (askeri terim) Bir mayın tarlarında mayınsız, taranmış yol.


 • Geçit akçesi: (tarih) Osmanlılarda, İstanbul'a getirilmekte olan kasaplık hayvanlardan, derbent ve başka geçitlerden geçirilirken alınan vergi.
 • Geçit notası: (müzik) Armonide, birbirinden ayrı iki gerçek notanın arasını dolduran bir ya da birkaç yabancı ses.
 • Geçit töreni: Asker, izci, öğrenci gibi toplulukların geçit yaptıkları tören.
 • (Çay ırmak, dağ) Geçit vermemek: (deyiminin anlamı) Geçilebilecek bir yeri olmamak, geçmesi imkansıza yakın olmak.
( 0 soru/yorum )