gelgeç :

Gelgeç nedir? Gelgeç gönüllü ne demektir? Anlamı

  1. Yerleşmiş ve temelli olmayan, geçici.
  2. Bir iş üzerinde sürekli durmayan, sebatsız, hercai.


  • Gelgeç gönüllü: (deyiminin anlamı) Bir işe hevesle başladığı halde o işi sonuçlandırmadan bırakan (kimse).