Gelgeç nedir? Gelgeç gönüllü ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yerleşmiş ve temelli olmayan, geçici. Hatta hayatıma başkaları girdi; gelgeç kişiler, gelgeç serüvenler. (S. İleri)
  2. Bir iş veya bir şey üzerinde kararlı olmayan, hercai. Geçici ilgiler ve meraklar, gelgeç hevesler hiçbir zaman başarıya ulaştıran bir unsur olmamıştır. (M. Sadhu)


  • Gelgeç gönüllü: (deyiminin anlamı) Bir işe hevesle başladığı halde o işi sonuçlandırmadan bırakan (kimse). Ne var ki, sen sabırsızsın, gelgeç gönüllüsün! Bir şey hoşuna gitti mi ya da seni çekti mi hemen atılır, ötekini savsaklarsın!.. (İlgili cümle kaynağı: N. Gogol)
( 0 soru/yorum )