Gerçekçilik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (felsefe)
    1. Tümellerin şeylerden bağımsız olarak var olduğunu ileri süren orta çağ öğretisi.
    2. Varlığın düşünceden bağımsız olduğunu öne süren öğreti.
    3. Varlığın düşünsel nitelikli olmadığını, düşünceden de gelmediğini öne süren öğreti.
    4. Bilgi edinmede dış gerçeklikle ilgili koşulların baskın olduğunu, buna göre düşünülen nesnenin, düşünen özne karşısında belirleyici olduğunu ileri süren bilgi anlayışı.
  2. (edebiyat) 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da coşumculuğa (romantizme) tepki olarak doğan, yaşamdaki gerçekleri olduğu gibi yansıtma ilkesini benimseyen sanat ve edebiyat akımı.
( 0 soru/yorum )