Gecekondu nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir tepedeki gecekondu mahallesi
Gecekondu
  1. Yasalara göre, imar ve yapı işlerini düzenleyen mevzuata bağlı kalınmaksızın, kendisine ait olmayan arazi üzerinde sahibinin rızası alınmadan kurulan tüm yapılar.
  2. Günümüzde, büyük kentlerin çevrelerinde kurulan ve kentsel hizmetlerden yeterince pay alamayan, barınma gereksinimini asgari düzeyde karşılayan her türlü ucuz konut.
  3. (mecazi) Aceleyle yapılıvermiş, derme çatma.


  • Gecekondu bölgesi: Kent çevresinde gecekondulardan oluşan yerleşim bölgesi.
  • Gecekondu sorunu: (toplum bilim) Yoğun göç eşliğindeki konut açığı, ekonomik yetersizlik ya da kültürel uyumsuzluk gibi nedenlerle kentte gecekondu bölgelerinin oluşması ve böylece kent yaşamında doğan toplumsal, ekonomik kültürel vb. sorunların tümü.
  • Gecekondulaşma: Bir bölgede gecekondu sayısının yerleşme biçimini belirleyecek oranda artması.
( 0 soru/yorum )