gevelemek :

Gevelemek nedir ne demektir? Anlamı

  1. Yiyeceği ağız içinde evirip çevirmek.
  2. (mecazi) Dolambaçlı yollardan giderek lafı uzatıp söylenecek bir sözü tam olarak ve açıkça söylememek.
    "Ne ilgisi var benle yani?" diye bir şeyler geveledi.


  • Geveleyip durmak: Bir sözü tam olarak söylemeyip ya da doğrudan söylemekten çekinip dolambaçlı yollardan anlatmaya kalkmak. Sözü ağzında geveleyip durma. Söyle ne söyleyeceksen kerata.