Gevelemek nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yiyeceği ağız içinde evirip çevirmek.
  2. (mecazi) Dolambaçlı yollardan giderek lafı uzatıp söylenecek bir sözü tam olarak ve açıkça söylememek.
    "Ne ilgisi var benle yani?" diye bir şeyler geveledi.


  • Geveleyip durmak: Bir sözü tam olarak söylemeyip ya da doğrudan söylemekten çekinip dolambaçlı yollardan anlatmaya kalkmak. Sözü ağzında geveleyip durma. Söyle ne söyleyeceksen kerata.
( 0 soru/yorum )