Genlik nedir? Genlik modülasyonu ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Genlik (fizik) salınan bir niceliğin artı ya da eksi yönde aldığı en yüksek değer. Özellikle sinüzoidal salınımlar için kullanılan bir terimdir. y = 3 sin 5t ile gösterilen sinüzoidal salınımın genliği 3'tür.


  • Genlik modülasyonu: (fizik) Taşıyıcı dalganın genliğinin modüle edildiği radyo yayım düzeni. Genlik modülasyonunda, taşıyıcı dalganın genliği, modüle edici sinyalin frekansında, bu sinyalin genliğiyle orantılı olarak kendi orijinal değerinin altında ve üstünde oynar.
( 0 soru/yorum )