Uç ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İçinde uç kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Uç uca (gelmek): Ancak yetişecek kadar.
 • Uç vermek:
  1. (Çıban) Baş vermek, baş kısım belirginleşmek.
  2. (Bitki) Filizlenmeye başlamak.
  3. Bilinmeyen bir şeyi açıklığa kavuşturacak belirler görülmeye başlamak.
 • Uçta yatıp ortada bulunmak: Bir kazanç beklemediği halde, olayların akışı sonucu çok karlı duruma gelmek.
 • Ucu bucağı olmamak: (Alan için) Sonu yokmuş gibi geniş olmak.
 • Ucu ortası belli olmamak: (Bir iş) Neresinden ele alınacağı kestirilemez durumda olmak.
 • Ucu şuna (buna) dokunmak: (deyiminin anlamı) Zararı birine dokunmak.
 • Ucu uzundur: Dünyada akla gelmeyen nice şeyler olur.
 • Ucunda bir şey olmak: İçinde açıkça belirtilmeyen, gizli bir amaç bulunmak.
 • Ucunda ölüm yok ya!: Bu işi yaptın ya da böyle oldu diye çok korkup üzülmeye gerek yok.
 • Ucunda şu (bu) olmak: Şununla ya da bununla sonuçlanmak.
 • Ucunu bulmak:
  1. Sona erdirmek.
  2. Kolayını bulmak.
 • Ucunu göstermek: Çıkar sağlanabilecek bir şey hakkında dolaylı biçimde bilgi vermek, sezdirmek.
 • Ucunu kaçırmak: O iş çıkmaza girmek.
( 0 soru/yorum )