Ültimatom nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İşaret parmağıyla ültimatom yapmak
Ültimatom
Ültimatom, bir devletin başka bir devlete verdiği, belirli bir sürede belirtilen taleplerin yerine getirilmesinin istendiği, bu talepler üzerinde hiçbir tartışma ve itirazın kabul edilmediği ve verilen sürenin bitiminde taleplerin yerine getirilmemesinin iki tarafa arasında otomatik olarak savaşa yol açacağı anlamını taşıyan diplomatik nota.
( 0 soru/yorum )