Vakıa nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Olmuş bir iş, oluntu: Ortada akılların alamadığı, çözemediği bir vakıa var.
  2. Gerçi, her ne kadar ... ise de.
  3. Bununla birlikte: Bir şairimiz ölümü "asude bahar ülkesi" olarak fikreder. Vakıa, ölüm gerçeği hiçbir zaman Osmanlı insanını ürkütmemiş...
  4. Arapçada her önemli olaya vakıa denir.
  5. Kur'an-ı Kerim'in 56. Suresi. Kıyamet vakıasını zikrederek başladığı için sureye Vakıa adı verilmiştir.
( 0 soru/yorum )