Üniversite nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üniversite binası ve üniversite kampüsündeki öğrenciler
Üniversite
  1. Üniversite, çeşitli alanlarda eğitim ve araştırma yapan fakültelerden oluşan, yüksek öğretim ve bilim kurumu.
  2. Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu, darülfünun. kaynak


  • Üniversite kenti: Kent yaşamına büyük ölçüde içindeki bir ya da birkaç üniversitenin damgasını vurduğu, genellikle köklü ya da etkin bir üniversiteye sahip bir kent.
( 0 soru/yorum )