Vadi nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yeşil bir vadi içinde akan bir dere
Vadi
  1. İki dağın arasında kalan dere boyu, koyak: Derenin geçtiği dar vadide ufunetli, ürpertici bir hava vardı.
  2. İki dağ arasında akarsuların zamanla aşındırması sonucu oluşan dar veya geniş, çukur ve uzun arazi.

  • Vadi buzulu: Yüksek dağlardaki buzulların beslenme alanından aşağılara doğru sarkarak vadi tabanını dolduran kesimi.
  • Vadi gölü: Vadinin açık ağzının lav akıntıları, göçme, tortulaşma gibi nedenlerle tıkanması soncunda oluşan göl.
  • Vadi meltemi: Vadi tabanlarından dağlara doğru esen günlük çevrimsel rüzgar.
  • Vadi tabanı: Yamaçları yeterince yatıklaşmamış vadilerde, iki yamaç arasında kalan lığla örtülü düzlük.
  • Vadi taraçası: Akarsu sekisi.
  • Vadi yamacı: Bir akarsu vadisinde, vadi tabanının iki yanında yükselen, eğimi vadinin biçimine bağlı olarak değişen kenar.
( 0 soru/yorum )