Zarif nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Davranışları, durumu insanda hoş bir etki bırakan, tavrı ve edası hoş olan, hoşa giden beğenilen, zarafetli: Hanımlar, daima zariftir. Hanımların zarif oluşu muhataplarını da öyle olmaya zorlar.
  2. İnce, beğenilir ve nükteli (dil, konuşma, söz vb.): Türk kültüründe nasihat içerikli zarif sözlerin birçoğu, derin bir hikemi geleneğin mahsulüdür. Geleneksel kültürümüzdeki zarif sözlere en önemli kaynak, Hz. Ali'ye atfedilen hikmetli sözlerdir.
  3. İnce bir duygu gösteren, incelikli: Çok zarif bir armağan, aynı sizin gibi...
  4. Hoşa gider bir biçimde konuşan davranan ya da giyinen: Ne kadar zarif giyinmiş, değil mi? (örnek cümle)
( 0 soru/yorum )