Valide ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Valide, anne demektir: İnsanın en birinci üstadı ve en tesirli muallimi (öğretmeni), onun validesidir.

  • Valide alayı: Osmanlı Devletinde, tahta yeni geçen hükümdarların annesinin ve annesinin bütün hizmetçilerinin eski saraydan alınarak yeni saraya, yani Topkapı Sarayına getirişleri sırasında yapılan ve hükümdarın, annesini karşılayarak hareme kadar eşlik etmesiyle son bulan tören.
  • Valide sultan: Doğurduğu şehzade hükümdar olan kadına verilen unvan. İlk defa III. Murat tarafından annesine verilmiştir.
( 0 soru/yorum )