Zan nedir? Zan altında ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Gerçeğini bilmeden ihtimal üzerine hüküm verme, bu yolda verilen hüküm, sanı: Halbuki onların bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. (Necm Suresi 28. Ayeti kerime)
  2. Şüphe, kuruntu, işkil: Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın... (Hucurat Suresi 12. Ayetin bir kısmı)
  3. Sanma durumu veya sanmanın sonucu.

  • Zan altında bulunmak (kalmak, olmak): (deyiminin anlamı) Kendisine suç işlemiş gözüyle bakılmak veya bir şey ile suçlanmak: Tabii ki eski nişanlısı olmam, zengin ve güçlü biri olmam dikkatlerin üzerime çekilmesine ve zan altında kalmama neden oldu. (örnek cümle)
  • Zan altında bırakılmak: Bir başkasına suç işlemiş gözüyle bakılmak veya suçlanmak: Aynı şekilde, kişiler hakkında suizan (kötü zan) ferdi olarak haram olduğu gibi, hukuken de yasaktır; yani, kimse delilsiz zan altında tutulamaz.
( 0 soru/yorum )