Zade nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (isim) Oğul, evlat.
  2. (sıfat) Doğmuş olan kimse, çocuk, yavru.
  3. Sonuna geldiği kelimelere “… oğlu, … evladı” anlamı katarak köken bildiren birleşik kelimeler yapar. Kadı-zade, Hacı-zade vb.
  4. (tarih) Zade, Osmanlı'da nesli Nebevi'den gelenlerin isimlerinin sonuna gelirdi.

  • Asilzade: Soylu doğmuş, köklü soydan, soylu.
  • Beyzade: Bey soyundan, bey oğlu.
  • Haramzade: Soysuz.
( 0 soru/yorum )