Yadsımak nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yapmış olduğu ya da tanık olarak bilmekte olduğu bir şeyi yapmadığını ya da bilmediğini söylemek, inkar etmek: Şimdi, geçmişi düşünürken kimi zaman her şeyin gerçekten öyle mi olduğuna inanmakta güçlük çekiyorum, birçok şeyi değiştirmek, yadsımak geliyor içimden.
  2. İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak: Değerlerimizden kopmadan, şanlı geçmişimizi yadsımadan bir orta yol aramalıyız. (İlgili cümle kaynağı: İ. Aral)
  3. Var olan bir şeyi yok saymak, yokumsamak: Yaratıcısının varlığını, kötülüğün varlığını bahane ederek yadsıyan insan, böylece kendi tanrılığının yolunu açmakta ve yaptıklarını haklı çıkaracak bir yol bulmuş olmaktadır. (Hasan Hüseyin Yıldız)
( 0 soru/yorum )