Yadsımak nedir ne demektir? Anlamı


  1. Yapmış olduğu ya da tanık olarak bilmekte olduğu bir şeyi yapmadığını ya da bilmediğini söylemek, inkar etmek.
    Şimdi, geçmişi düşünürken kimi zaman her şeyin gerçekten öyle mi olduğuna inanmakta güçlük çekiyorum, birçok şeyi değiştirmek, yadsımak geliyor içimden.
  2. İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak.
    Değerlerimizden kopmadan, şanlı geçmişimizi yadsımadan bir orta yol aramalıyız. (İlgili cümle kaynağı: İ. Aral)
  3. Var olan bir şeyi yok saymak, yokumsamak.
    Yaratıcısının varlığını, kötülüğün varlığını bahane ederek yadsıyan insan, böylece kendi tanrılığının yolunu açmakta ve yaptıklarını haklı çıkaracak bir yol bulmuş olmaktadır. (Hasan Hüseyin Yıldız)
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.