Naip nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir makamın sorumluluğunu asıl sahibi alıncaya kadar geçici olarak yüklenen, ona vekalet eden kimse, vekil.
  2. Eskiden, kadı vekili: Naip, atandığı bölgede aynen kadı gibi faaliyet gösteren, kadı adına görev yapan kişi idi (İlgili cümle kaynağı: D. Dursun).
  3. Hükümdar adına (hükümdarın yokluğu, yetersizliği veya çocukluğu süresince) devleti yöneten kimse: Naib-i sultan hükümdar başkentte olmadığı zamanlarda ona vekalet ederdi.
( 0 soru/yorum )