kayırmak:

Kayırmak nedir? Kayırıcılık ne demektir? Anlamları

İlk yayınlanma: Güncellenme:
  1. Koruyarak başarısını sağlamak, elinden tutmak, arka çıkmak, himmet etmek eş anlamı.
    Zayıfları kayırmak.
  2. Birini, başkaları ya da işin zararı pahasına tutmak, iltimas etmek eş anlamı.
    Tanıdıklarını kayırmak.