Kayırmak nedir? Kayırıcılık ne demektir? Anlamları

  1. Koruyarak başarısını sağlamak, elinden tutmak, arka çıkmak, himmet etmek eş anlamı.
    Zayıfları kayırmak.
  2. Birini, başkaları ya da işin zararı pahasına tutmak, iltimas etmek eş anlamı.
    Tanıdıklarını kayırmak.