Kayırmak nedir ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Adaylardan birinin başından tutup onu seçerek adam kayırmayı gösteren çizim
    Adam kayırmak
    Koruyarak başarısını sağlamak, elinden tutmak, arka çıkmak. Himmet etmek eş anlamı. Zayıfları ve kimsesizleri kayırmak; yurdu, yurttaşları korumak ve yükseltmek hususunda Türk'ten ibret almıştır. (V. Altuğ)
  2. Birinin, başkaları ya da işin zararı pahasına tarafını tutmak, birini başkalarına tercih etmek. Yalan ve riya bilmem, babamın oğlu olsun haksızı kötüyü kayırmak istemem. (M. Seyrani)
  3. Birine haksız yere ve kurallara aykırı olarak kolaylıklar sağlamak. İltimas etmek eş anlamı. Eğer oğlunu kayırarak ona diğer insanlara tanıdığı imkândan daha fazlasını tanımış olsaydı, adaletsiz davranmış olacaktı. (İlgili cümle kaynağı: Kolektif)
( 0 soru/yorum )