Kar ayakkabısı nedir?


Modern kar ayakkabısı
  1. Karda yürürken batmamak için ayakkabıların altına bağlanan, geniş tabanlı, tenis raketine benzeyen özel ayakkabı.
  2. Karda yürürken kullanılan, ayakkabıların üzerine giyilen kauçuklu ve kürklü ayakkabı.

Eski geleneksel kar ayakkabısı
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.