Karaborsa nedir? Karaborsaya düşmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Karaborsada bir adamın elindeki biletler
Karaborsa bilet satışı
  1. Piyasada biten ve bulunmayan bir malın gizlice yüksek fiyatla alınıp satılması işi.
    Biletler tükenince karaborsa başladı.
  2. (hukuk) Yasanın koyduğu sınırlar dışında ve yüksek fiyatla mal alınıp satılan gizli piyasa.


  • Karaborsa kur: Resmi döviz kuru uygulaması bulunduğu halde, yasadışı olarak uygulanabilen kur.
  • Karaborsa yapmak: Zor bulunan, piyasadan çekilen bir malı resmi ya da olağan fiyatının üzerinde satmak.
  • Karaborsaya düşmek: Bir mal, herhangi bir nedenle bulunmaz olmak ve gizlice yüksek fiyatla satılmaya başlamak.
  • Karaborsacılık: Karaborsacının yaptığı iş.
( 0 soru/yorum )