Egemenlik nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Egemen olma durumu, buyruğunu yürütme, hakimiyet eş anlamı. Anayasanın 6'ncı maddesine göre egemenlik millete aittir. "Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır".
  2. Milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin, millet adına taşıdığı yetkilerin hepsini kullanarak ve bağımsız kararlar alarak ülkesi içinde hakim olma hakkı, hükümranlık. Devlet içinde iki tür egemenlik vardır. Biri, "kurucu egemenlik" olarak da bilinen iktidarlardan önce olan ve onları kurmakla görevli olan birincil egemenliktir. Diğeri ise olağan bir egemenlik, kurulmuş iktidarlar tarafından kullanılan "kurulmuş egemenlik"tir. Bu egemenlik öncekinden doğar... (K. Gözler)
( 0 soru/yorum )