Kitap nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Açık bir kitap
Kitap
 1. Yazılmış ya da basılmış yaprakların bir araya getirilmesiyle oluşan bütün: Kitap kelimesi; birleştirmek, bitişmek ve bu suretle bir topluluk meydana getirmek anlamlarına gelir. Bu itibarla ıstılahta, mana ve hakikatlerin toplanarak birbirine eklenip dil veya yazı ile ifade olunduğu şeye, kitap adı verilir. (H. Ülkü)
 2. Kutsal kitap: Çağır Karacaoğlan çağır / Taş düştüğü yerde ağır / Güzel sevmek günah değil / Kitapta yerin gördüm


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Kitap biti: (zooloji) Kitaplara, değirmenlere, ekinlere dadanarak önemli ölçüde zarar veren iri başlı böcek (Liposcelis divinatorius).
 • Kitap düşkünlüğü (hastası, delisi, kurdu, deliliği): Kitap edinme konusunda duyulan aşırı tutku, bibliyomani.
 • Kitap ehli (ehli kitap): Kendilerine Tevrat ve İncil kutsal kitapları indirilmiş olan Yahudiler ve Hristiyanlar.
 • Kitap kurdu: Kitap, kağıt ve ciltlerde tahribat yapan böceklerin kurtçuğu.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "kitap" kelimesi geçen deyimler, açıklamaları ve örnek cümleler:

 • Kitaba el basmak: Dininin kutsal kitabı üstüne elini koyarak yemin etmek, ant içmek, Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim'e el basmak: Tuz-ekmek öptü, "Kelleci benim oğlum" diye kitaba el bastı. (K. Tahir)
 • Kitaba (kitabına) uydurmak: Yolsuz bir işi öyle değilmiş gibi gösterecek bir çare bulmak: ... adaletsizlikten şikayet eder: "Herif, kitabına uydurur, alır çuval ile... Kimse demez bir şey... Ama sen alırsın beş on kuruş... Tıkarlar böyle deliğe" (R. N. Güntekin)
 • Kitabı kapamak: Herhangi bir konu ile ilgiyi kesmek: Bugün bile hala kitabı kapamış değilim. (R. N. Güntekin)
 • Kitabında yer almamak: Aklına ve mantığına aykırı düşmek: Artık benim kitabımda önyargılara yer yok diyorum ama bir çırpıda çıkması ne mümkün ön yargıların. (B. Yılmaz)
 • Kitap çarpsın (ki): "... olursa çarpılayım" anlamında bir yemin sözü: "Beyim, kitap çarpsın ki adım Ömer, istersen kafa kâğıdıma bak." (M. Körükçü)
 • Kitap (veya kitaplar) devirmek: Bir veya birden çok kitabı başından sonuna kadar okuyup bitirmek: Bu uğurda epey kitap devirdi. Teoriyi öğrenmeye çalıştı.
 • Kitap gibi: Çok düzgün, çok güzel: "Vatan uğrunda ölürsem kötü mü olur?" Cevap kitap gibiydi. (A. E. Kavaklı)
 • Kitap gibi konuşmak: Güzel konuşmak, bilimsel konuşmak: Yüzünde kendisinden emin olan insanların asaleti vardı. Kitap gibi konuşuyordu.
 • Kitapta yeri olmak: Din veya yasa kitaplarında bulunmak, konusu geçmek: "Öyleyse bırak... Ana hakkı büyüktür. Kitapta yeri var." (M. Sertoğlu)
( 0 soru/yorum )