Dirsek nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Dirseği morarmış biri
Dirsek çürütmek
 1. Arka kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı.
 2. (Yol duvar gibi uzayarak giden yerlerde) Köşe.
 3. Boruların gidiş yönünü değiştirmekte kullanılan bir ara bağlantı parçası.
 4. Bir direk, ağaç dalı ya da başka bir şeyi sağlamlaştırmak için yanına eğik olarak destek yapılan ağaç, makas.


 • Dirsek teması: (askeri terim)
  1. Askerlerin dirsekleri birbirine sıkıca değdirerek sıraya girme düzeni.
  2. Normal aralıkla yürüyüş yapan kişileri dirsek temasına geçirmek için verilen komut.
 • Dirsek temas aralığı: (askeri terim) Safta yan yana duran askerler arasında bulunması gereken normal aralık.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "dirsek" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Dirsek çevirmek: Kendisine gereksinme kalmayınca birini yüzüstü bırakmak ya da ondan yüz çevirmek.
 • Dirsek çürütmek: (deyiminin anlamı) Bilgisini artırmak için pek çok çalışmış, gayret göstermiş, emek vermiş olmak.
( 0 soru/yorum )