Lojistik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Uçakla, gemiyle, kamyonla, minibüsle ve insan gücüyle yapılan lojistiği anlatan bir görsel
Lojistik
  1. Lojistik, ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için kullanılan bir araçtır. Lojistik, nakliye, envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini kapsar.
  2. Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması.
  3. (ticaret) İş dünyasında, lojistik tedarikçiden son kullanıcıya kadar uzanan (tedarik zinciri) bir akış içinde; içe veya dışa ya da her ikisine odaklı, satın alma, taşıma, depolama, envanter girişi, doğru bilgi akışının sağlanması ve bu aktivitelerin organize edilmesi ve planlanmasıdır.
  4. (askeri terim) Askeri güçlerin yol, haberleşme, sağlık, ikmal gibi gereksinimlerini karşılayan strateji bölümü.
  5. (askeri terim) Geri hizmet.


  • Lojistik destek: (askeri terim) Silahlı kuvvetlerin çalışması ve askeri harekatını sağlaması için, gerekli her çeşit kuruluş ve araçlarla birlikte bütün etkinliklerin, personel, ikmal maddeleri ve teçhizatın sağlanması, depolanması, taşınması, dağıtımı, bakımı ve boşaltılmasıyla ilgili hizmet ve ikmal çalışmalarının tümüne verilen ad.


Kaynaklar: Vikipedi, TDK
( 0 soru/yorum )