Şah nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Satrançta beyaz şahın siyah şahı mat etmesi
Satrançta şah mat
  1. Eskiden, İran ya da Afgan hükümdarlarına verilen ad.
  2. Satranç oyununda tehdit edilmekten korunan, tehdit savuşturulamadığında oyunun yitirilmesine yol açan taş.
  3. Satranç oyununda, şahı tehdit eden oyuncu tarafından söylenir.


  • Şah beyit: Beytülgazel.
  • Şah demek: Satranç oyununda rakibinin şahını tehdit etmek.
  • Şah mat etmek: Satrançta rakibin şahını mat etmek (ele geçirmek).
  • Şah iken şahbaz olmak: (deyiminin anlamı) (alay) Herhangi bir nedenle çirkinliği ya da durumunun kötülüğü daha artmak.
  • Şahımı bu kadar severim.
( 0 soru/yorum )