Şahadet nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Havaya kaldırılmış bir şehadet (işaret) parmağı
Şehadet parmağı
(Kelime-i Şahadet getirirken Allah'ın birliğini ve O'na hitaben söylendiğini göstermek için kaldırılır)
  1. Tanıklık, şahitlik.
  2. Yüksek bir ülkü uğrunda ölme, şehit olma: Allah, din, iman, vatan ve mukaddesat uğrunda şahadet şerbetini içip bu fani âlemden göçenler, Allah katında peygamberlerden sonra en yüksek mertebededirler. (İ. Sarı)

  • Şahadet etmek: Herhangi bir konuda bilinen ve tanık olunan şeyleri olduğu gibi söylemek.
  • Şahadette bulunmak: (deyiminin anlamı) Tanıklık etmek.
  • Şahadet getirmek:
    1. Müslüman olmanın ilk koşulu olan Kelime-i Şahadet'i okumak: "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdûhu ve resûluhu (Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed O'nun kulu ve elçisidir)".
    2. Müslüman olmak.
( 0 soru/yorum )