Habname nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Habname, bir olayı, rüyada görülmüş olduğunu söyleyerek anlatan yapıt ("Düş mektupları" anlamına gelen "habname" sözcüğünü, Osmanlı yazarı Veysi, bir yapıtına ad olarak kullanmıştır): Habname, bir olay veya kişi hakkındaki fikirlerini rüyada görmüş gibi kurgulayıp söyleme tarzında yazılmış eserlere denir. Habnameler manzum veya mensur olabilirler. Kadı Veysi'nin (1567-1628) Habname'si bu türün en önemli örneği kabul edilir. Sultan I. Ahmed'e anlatmayı tasarladığı görüşlerini İskender'in nasihatleri olarak "devletin çöküş nedenleri" hakkında kaleme alır. (A. Tekin, H. Türkmen)
( 0 soru/yorum )